Ett litet test

Samla ihop alla flaskor, sprayburkar, burkar med olika typer av innehåll. Brännbara, eldfarliga, frätande, syrahaltiga både basiska och syror, sådana med ofarligt innehåll – kort sagt allt vad du hittar hemmavid.

Be sedan någon att ”blanda omkring” samtliga burkar och flaskor så att du inte har en susning om vilken som står var.

etikettdispenser

Om du har bra självdisciplin så räcker det sedan att du sluter ögonen – och om du ej har det sätt på dig en ögonbindel så att du ej kan uppmärksamma någonting alls.

Försök därefter att känna dig fram och berätta vad som är vad i respektive burk eller flaska. Antagligen gissade du inkorrekt att antal gånger, men det räcker ju faktiskt med att du gissar fel en gång för att du ska bruka, få på kroppern eller i värsta fall intaga något giftigt alternativt frätande.

Detta är något som synskadade eller blinda människor måste leva med dagligen

Taktila Etiketter: Taktila etiketter är utformade för att bistå synskadade och blinda människor att hjälpa dem att sålla skadliga ämnen från övriga objekt. De taktila omslag skapas vidmakthålla standarden anges av lagstiftningen, visar en liksidig trehörning eller 3 punkter som representerar triangeln för att ange den giftiga nivån av objektet. Används av: Braille etiketter används framförallt av människor som är blinda, men det finns dessutom människor med nedsatt syn som vet hur man läser det. Inte samtliga blinda personer vet punktskrift. De flesta uppskattningar placera andelen blinda som läser punktskrift på runt 10%, men forskning visar att mer än 90% av blinda personer som är sysselsatta läsa punktskrift. Andra taktila märkningar kan användas av samtliga synskadade punktskrift och andra taktila märkningar som höga betyg är etiketter som kan kännas och användas för att identifiera objekt taktilt. Punktskrift är en upphöjd prick alfabetet system med bokstäver samt siffror som utgörs av mönster av upphöjda punkter som kallas “celler”. Varje cell är typiskt från 6 till 7 mm hög, och prickarna typiskt höjs 0,5 till 1,0 mm från bakgrunden yta. Hög varumärken kommer i skilda former. De kan förformas på en klibbig area som kan följas till posten av intresse, kan de vara klistermärken som är användare genereras via en specialiserad etikettskrivare, eller de kan vara användargenererat med en sort av klister som användaren “drar” med och som torkar som en hård yta.

Används för: På en portabel dator, är taktila märkningar avsedda för att assistera användarna att identifiera kontroller, exempelvis ljud-eller videouppspelning kontroller alternativt andra särskilda funktionstangenter. Taktila märkningar kan även användas för att hjälpa användarna att känna igen alternativt urskilja hamnar, såsom mikrofon samt hörlurar portar.

AT påverkar portabel dator drift: Eftermarknad taktila märkningar ökar sannolikheten för att en individ med synskada ska kunna tillämpa en modul som annars inte är åtkomlig. Taktila märkningar bära med viktig användning, och kommer snart att behöva bytas ut. Enheter har inte jämt nog utrymme för att addera taktila etiketter. Därtill kan användarna ej alla överens om vad det bästa förkortning etikett för en speciell post, men kommer tillgängligheten att förbättras, även om etiketten ej är optimalt för en given användare. Taktila Etiketter: Taktila etiketter är utformade för att stödja synskadade och blinda personer att assistera dem att separera skadliga ämnen från andra objekt. De taktila omslag bildas vidmakthålla standarden anges av lagstiftningen, visar en liksidig trekant eller 3 punkter som representerar triangeln för att ange den giftiga nivån på de item.Tactile etiketterna kan även användas för att assistera användarna att identifiera alternativt urskilja hamnar, såsom mikrofon och hörlurar ports.synskadad